publish to PC TV MOBILE PRINT
LumiTools | LumiFun | Yritys
LumiFun koti
Julkiset sivut
Hinnasto
Ohje
Ehdot
  Rekisteriseloste
Tuki
LUMIFUN-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT
1. Soveltamisala

Lumi Interactive Oy (jäljempänä ”Lumi”) tarjoaa aineistojen muokkaus- ja julkaisupalveluja monimediaympäristössä. Lumi-palvelujen avulla voit mm. julkaista automaattisesti optimoituja kuvia, tekstejä, videoita ja muuta sisältöä (jäljempänä ”Aineisto”). Lumi-palveluihin kuuluu sähköisessä mediassa, kuten PC:llä, digitaalisessa televisiossa, matkapuhelimessa ja kämmentietokoneella julkaistavan tai niiltä tulostettavan Aineiston muokkaus- ja julkaisupalveluja (jäljempänä ”Lumi-palvelut”). Lumi-palvelut kattavat myös Lumen verkkosivut, joiden avulla Lumi-palveluja tarjotaan.

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Lumi-palvelujen tarjoamiseen ja niiden käyttämiseen. Yksittäisiin Lumi-palveluihin voi soveltua myös erityisiä, palvelukuvauksissa mainittavia ehtoja. Jos näiden käyttöehtojen ja palvelukuvausten määräykset ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttöehtoja.

Mikäli saat Lumelta mitä tahansa aineistoa, mukaan lukien aiemmin Lumelle Lumi-palveluja varten toimittamaasi Aineistoa, Aineiston käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja ja sitä kutsutaan jäljempänä ”Lumi-Aineistoksi”.

Avaamalla Lumen verkkosivut tai käyttämällä muuten Lumi-palveluja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et kokonaisuudessaan hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Lumi-palveluja tai ladata, asentaa tai muuten käyttää Lumi-Aineistoa.

Kaikki oikeudet, joita ei erikseen mainita näissä käyttöehdoissa, pidätetään.


2. Käyttöoikeus ja palvelujen saatavuus

Lumen verkkosivut ja Lumi-palvelut sisältävät kohdassa ”Immateriaalioikeudet” tarkemmin määritellyin oikeuksin suojattua aineistoa. Sinulla on oikeus käyttää Lumen verkkosivuja ja niillä olevia tietoja ja aineistoja sekä Lumi-palveluita vain omaan yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseesi näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus Lumi-palveluihin ei sisällä yksinoikeutta Lumi-palveluihin tai niiden osiin.

Lumi-palvelut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Lumi ei takaa Lumi-palvelujen virheetöntä tai keskeytyksetöntä saatavuutta. Lumi varaa oikeuden tehdä Lumi-palveluihin koska tahansa muutoksia. Korjausten, ylläpidon ja muutosten tekemisen yhteydessä Lumi-palvelut voivat olla tilapäisesti poissa käytöstä. Lumi pyrkii tiedottamaan sivuillaan korjaus-, ylläpito- ja muutostöistä seitsemän (7) päivää ennen korjausten, ylläpito- tai muutostöiden tekemistä, mikäli se kohtuudella on mahdollista.


3. Aineiston toimittaminen ja sen sisällön valvominen

Toimittamalla Aineistoa Lumelle tai Lumi-palveluihin takaat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet Aineistoon ja sen toimittamiseen ja että toimittamasi Aineisto ei millään tavoin loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien liikesalaisuuksien suojaa, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

Sinulla ei ole oikeutta toimittaa Lumelle tai Lumi-palveluihin laitonta, loukkaavaa, epäsiveellistä tai pornografista Aineistoa tai Aineistoa, joka voisi loukata mitä tahansa lakeja.

Lumi ei valvo Lumi-palveluihin toimittamasi Aineiston sisältöä. Lumi varaa oikeuden harkintansa mukaan poistaa Lumi-palveluihin toimittamasi laittoman tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavan Aineiston tai estää sellaisen Aineiston saatavuuden ja käytön, mikäli käy ilmi, että olet toimittanut tällaista Aineistoa Lumelle tai Lumi-palveluihin.

Lumelle tai Lumi-palveluihin toimittamaasi Aineistoa ei katsota luottamukselliseksi.

Toimittamalla Lumelle tai Lumi-palveluihin Aineistoa, sitoudut noudattamaan Lumen yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita, jotka on esitelty tarkemmin kohdassa 10.

Toimittamalla Lumelle tai Lumi-palveluihin Aineistoa myönnät Lumelle vastikkeettoman, ei-eksklusiivisen oikeuden kopioida, julkaista, jaella, muokata ja muutenkin käyttää toimittamaasi Aineistoa Lumi-palvelujen tarjoamista ja toimittamista varten. Lumella on oikeus myöntää suunnittelijoilleen, kumppaneilleen ja alihankkijoilleen käyttöoikeuksia toimittamaasi Aineistoon Lumi-palvelujen tarjoamista ja toimittamista varten.


4. Rekisteröitymistä vaativien palvelujen käyttäminen

Eräitä verkkosivuja lukuun ottamatta Lumi-palvelujen käyttäminen vaatii rekisteröitymistä. Sitoudut siihen, että annat rekisteröityessäsi oikeat henkilötietosi ja päivität tietosi niiden muuttuessa. Rekisteröitymällä saatava käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä sinulla ole oikeutta siirtää niiden mukaista käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle tai muuten käyttää Lumi-palveluja muuhun kuin niiden näissä ehdoissa tai palvelukuvauksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Lumi-palveluihin rekisteröityminen on mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille. Alle 18-vuotiaat voivat rekisteröityä Lumi-palveluihin huoltajansa nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella.

Sitova sopimus osapuolten välille syntyy, kun käyttäjän rekisteröityminensesi on hyväksytty. Erillistä maksua vastaan toimitettavien palvelujen osalta ostosopimus syntyy, kun käyttäjä onolet saanut tilausvahvistuksen.

Lumi varaa oikeuden kieltäytyä myöntämästä sinulle käyttäjätunnusta, peruuttaa sinulle myönnetyn käyttäjätunnuksen ja poistaa kaiken toimittamasi Aineiston tai estää sen saannin, jos rikot näitä käyttöehtoja tai jos toimivaltainen viranomainen pyytää Lumea tekemään jonkun edellä mainituista toimenpiteistä.

Lumelle tai Lumi-palveluihin toimittamaasi Aineistoa säilytetään kulloinkin soveltuvan palvelukuvauksen mukaisesti. Jos et kirjaudu Lumi-palveluihin käyttäjätunnuksellasi kahteentoista (12) kuukauteen, toimittamasi Aineisto poistetaan palvelimeltamme.


5. Palvelujen hinnat ja toimitusehdot

Lumi-palvelujen palveluhinnastot, toimitusajat ja muut toimitusehdot on määritelty hinnastossa . Hinnat ilmoitetaan euroissa ja ne sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron ja muut soveltuvat verot ja viranomaismaksut. Osa Lumi-palveluista voi olla vastikkeettomia. Lumi varaa oikeuden koska tahansa muuttaa Lumi-palvelujen hintoja.

Ilmoitetut toimitusajat ovat arvioituja keskimääräisiä toimitusaikoja.

Sinulla ei ole Lumi-palvelujen osalta peruuttamisoikeutta, sillä palvelumme ovat joko kertaluontoisia sähköisesti toimitettavia palveluja tai muita sähköisesti toimitettavia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan ilmoitettujen toimitusaikojen mukaisesti.


6. Takuut ja vastuunrajoitukset

Lumi ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat sinun Lumelle ennen Lumi-palvelujen suorittamista tai niiden aikana toimittamastasi Aineistosta.

Sinä vastaat kaikista Lumeen, sen suunnittelijoihin, kumppaneihin ja alihankkijoihin kohdistuvista vaateista, jotka johtuvat toimittamasi Aineiston laittomuudesta tai siitä, että toimittamasi Aineiston väitetään loukkaavan kolmannen osapuolen liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

Sinä vastaat kaikista Lumi-palvelujen yhteydessä käyttämistäsi laitteista, ohjelmistoista, viestintäpalveluista ja yhteyksistä.

Sinä vastaat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassapidosta. Sinä vastaat myös kaikista käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla tehdyistä toimenpiteistä.

LUMI EI ANNA MITÄÄN TAKUITA LUMI-PALVELUJEN TAI LUMI-AINEISTON SAATAVUUDESTA, KESKEYTYMÄTTÖMYYDESTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

LUMI EI OLE MISSÄÄN YHTEYDESSÄ VASTUUSSA LUMI-PALVELUJEN TAI LUMI-AINEISTON AIHEUTTAMISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN AINEISTON TUHOUTUMISESTA) ELLEI KYSEINEN VAHINKO JOHDU SIITÄ, ETTÄ LUMI ON AIHEUTTANUT VAHINGON TAHALLAAN TAI TÖRKEÄLLÄ TUOTTAMUKSELLA. LUMI EI VASTAA MYÖSKÄÄN KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN TAI SALASANOJEN JOUTUMISESTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SAATAVILLE.


7. Immateriaalioikeudet verkkosivuihin ja aineistoon

Lumen verkkosivut sisältävät tekijänoikeussuojan ja muun immateriaalioikeussuojan alaista Lumi-Aineistoa, johon Lumella on kaikki oikeudet, tai vastaavan suojan alaista kolmansien osapuolten aineistoa. Lumen verkkosivujen, niiden sisällön tai niiden osan kopioiminen, jakelu, tallentaminen tai siirtäminen missä muodossa tahansa on sallittua vain Lumen etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella, ellei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin määrätty.

Lumella on tekijänoikeus kaikkeen Lumi-Aineistoon sikäli kuin se on saanut tekijänoikeudet soveltuvan lain mukaisesti. Toimittaessaan Lumi-Aineistoa sinulle Lumi antaa sinulle erikseen sovittavalla hinnalla rajoitetun, ei-eksklusiivisen, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Lumi-Aineistoa Suomessa, siltä osin kuin Lumella on Lumi-Aineistoon immateriaalioikeudet, joiden nojalla se voi myöntää sinulle edellä mainitun käyttöoikeuden. Sinulla ei ole oikeutta siirtää, luovuttaa, alilisensoida, vuokrata, lainata tai jakaa käyttöoikeuttasi kolmansien osapuolten kanssa ilman Lumen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

LumiTools, LumiFun, LumiGo ja LumiVip ovat Lumen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sinulla ei ole mitään oikeuksia tai käyttöoikeuksia edellä mainittuihin tavaramerkkeihin ja hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että et esitä mitään vaateita näihin tavaramerkkeihin liittyen.


8. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, vahingosta tai muusta kyvyttömyydestä täyttää näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan, jos kyvyttömyys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Telekommunikaatiohäiriöiden ja niihin liittyvien käyttökatkosten katsotaan olevan osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia seikkoja.


9. Linkit kolmansien osapuolten sivuille

Lumi saattaa tarjota verkkosivuillaan linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Lumi ei millään tavalla hallinnoi kyseisten kolmansien osapuolten sivustoja tai kykene kontrolloimaan niiden sisältöä. Linkkien tarjoaminen ei tarkoita, että Lumi hyväksyisi kolmansien osapuolten sivustojen sisällön tai kyseisten osapuolten toiminnan tai että Lumi muuten haluaisi edistää heidän palvelujensa tarjontaa. Jos käytät linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, sinun tulisi aina ensin tutustua kyseisten sivustojen käyttöehtoihin tai henkilötietojen suojaa koskeviin periaatteisiin.


10. Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa henkilön nimeä, yhteystietoja ja niitä muita tietoja, joita annat Lumelle rekisteröitymisen yhteydessä tai muuten. Henkilötietoja käsitellään vain kulloinkin ilmoitettua tarkoitusta varten rekisteriselosteemme mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan käyttää tarjousten tekemiseen ja muihin suoramarkkinointitarkoituksiin, jos olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä etukäteisen suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme .

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille rekisteriselosteessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristämme asiakassuhteen purkautuäättymisen jälkeen. Jos olet antanut suostumuksesi tarjousten tai muun suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme säilyttää henkilötietojasi myös kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Saatamme käyttää evästeitä.

Jos haluat maksutta tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot tai haluat meidän poistavan ne asiakasrekisteristämme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme .


11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Lumi hallinnoi Lumi-palveluja ja Lumi-Aineistoa Espoossa sijaitsevasta toimipaikastaan käsin. Lumi ei takaa, että Lumi-palveluja tai Lumi-Aineistoa voi käyttää Suomen alueen ulkopuolella tai ulkopuolelta. Jos käytät Lumi-palveluja tai Lumi-Aineistoa Suomen ulkopuolella tai ulkopuolelta, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien soveltuvien lakien noudattamisesta. Nämä käyttöehdot on laadittu Suomen lain mukaisesti ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan vastaajan kotipaikan tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa Suomessa.


12. Lisätietoja

Lisätietoja Lumi-palveluista, käyttöehdoistamme ja henkilötietojesi käsittelystä saat asiakaspalvelustamme.

Tutustu myös rekisteriselosteeseemme.
All rights reserved - Lumi Interactive Ltd. 2006